> New South Wales > Sydney > Ăn uống > Nhà hàng

Quản lý trang này

Edit
Video
Pics
Ads
Rank
News
  • Nếu bạn là chủ sở hữu của cơ sở này, bạn có thể truy cập dashboard để quản lý trang của bạn, cải thiện thứ hạng và khởi động chiến dịch quảng cáo. Cập nhật trang bây giờ >>>

Nhà hàng Nhật Bản Saké the Rocks gần The Cut Bar and Grill, El Camino Cantina Tex-Mex và chỉ một vài phút đi từ The Rocks Discovery Museum, một bảo tàng nhỏ trưng bày hiện vật và triển lãm tương tác về lịch sử của khu vực Rocks.

Bạn có thể tham khảo bản đồ


4.00/5
1 đánh giá 12345

Bạn có thích / không thích trang này?

Để lại đánh giá

    Nhận xét của khách hàng

    Không có ý kiến đánh giá sử dụng tiếng Việt, bạn có thể kiểm tra đánh giá ở các ngôn ngữ khác.